Opremanje kabineta

U srijedu, 21. ožujka svečano otvoren praktikum prirodoslovlja za darovite učenike u sklopu EU projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika – UP.03.2.2.02.0102 (Europski socijalni fond) u Osnovnoj školi Bartula Kašića u Zadru.Opširnije

Radovi u specijaliziranom kabinetu za Fiziku, Kemiju, Biologiju i Geografiju realiziraju se prema planu. Pripremni radovi su završili te je opremanje kabineta ušlo u novu fazu koja je vidljiva na priloženim slikama.Opširnije

U sklopu našeg projekta na proljeće će se oformiti i opremiti specijalizirani kabinet za Fiziku, Kemiju, Biologiju i Geografiju, kako bi se poboljšali uvjeti za rad s potencijalno darovitim učenicima u našoj školi. Kako je svečano otvaranje kabineta predviđeno 21.ožujka 2017.g. (Međunarodni dan darovitih učenika), krenuli su pripremni radovi vezano za instalacije i interijer.Opširnije

Kako bi se metode iskustvenog učenja – doživljajne pedagogije uspješno provodile s našim darovitim učenicima, nakon realizirane terenske nastave, daroviti učenici trebaju jedan kabinet u kojemu bi inovativnim nastavnim metodama izvodili pokuse te širili svoje znanje. Opširnije