Novosti (Page 2)

Djelatnice OŠ Bartula Kašića Vera Šušić, Lana Kulišić i Dušanka Dujić predstavile su projekt „ZadarZaDar“ – Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika na trima različitim lokacijamaOpširnije

Peta edukacija u okviru projekta „ZadarZaDar“  Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, pod nazivom Darovitost u inkluzivnom odgoju i obrazovanju održana je u OŠ Bartula KašićaOpširnije

Radovi u specijaliziranom kabinetu za Fiziku, Kemiju, Biologiju i Geografiju realiziraju se prema planu. Pripremni radovi su završili te je opremanje kabineta ušlo u novu fazu koja je vidljiva na priloženim slikama.Opširnije

Četvrta edukacija u okviru projekta „ZadarZaDar“  Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, pod nazivom  Primjena doživljajne pedagogije u radu s darovitom djecom održana je u prostoru COIN Coworking Zadar, a završila je 22.12.2017.g.Opširnije

U sklopu našeg projekta na proljeće će se oformiti i opremiti specijalizirani kabinet za Fiziku, Kemiju, Biologiju i Geografiju, kako bi se poboljšali uvjeti za rad s potencijalno darovitim učenicima u našoj školi. Kako je svečano otvaranje kabineta predviđeno 21.ožujka 2017.g. (Međunarodni dan darovitih učenika), krenuli su pripremni radovi vezano za instalacije i interijer.Opširnije

U sklopu projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, kojeg provodi OŠ Bartul Kašić na čelu s ravnateljicom Katicom Skukan, organizirano je studijsko putovanje u Centar za istraživanje i promicanje darovitosti Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, u trajanju od 8. – 10.11.2017.g.Opširnije

Kako bi se metode iskustvenog učenja – doživljajne pedagogije uspješno provodile s našim darovitim učenicima, nakon realizirane terenske nastave, daroviti učenici trebaju jedan kabinet u kojemu bi inovativnim nastavnim metodama izvodili pokuse te širili svoje znanje. Opširnije