Novosti

4.10.2018. u okviru projekta ZadarZaDar održana je terenska nastava u NP Paklenica s potencijalno darovitim učenicima u području biologijeOpširnije

2.10.2018. u okviru projekta ZadarZaDar održana je terenska nastava u NP Krka s potencijalno darovitim učenicima u području geografijeOpširnije

Dana 1.listopada 2018. održana je istraživačko terenska nastava s potencijalno darovitim učenicima iz fizike u okviru projekta “ZadarZaDar”Opširnije

24. – 26. 4. 2018.g. na Sveučilištu u Zadru održana je 8. edukacija u sklopu projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika – UP.03.2.2.02.0102. Edukaciju Izrada skale za procjenu osobina darovite djece osmislile su i provele  doc.dr.sc. Slavica Šimić Šašić i prof.dr.sc. Mira Klarin.Opširnije

U srijedu, 21. ožujka svečano otvoren praktikum prirodoslovlja za darovite učenike u sklopu EU projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika – UP.03.2.2.02.0102 (Europski socijalni fond) u Osnovnoj školi Bartula Kašića u Zadru.Opširnije

5. – 6. 3. 2018.g. na Sveučilištu u Zadru održana je 7. edukacija u sklopu projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika – UP.03.2.2.02.0102. Edukaciju su osmislile i provele izv. prof. dr. Rozana Petani i Bernarda Palić, mag. paed. sa Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. Opširnije

Vera Šušić, školska psihologinja, sudjelovala je na trodnevnoj Međunarodnoj konferenciji u Splitu pod nazivom “Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima” na kojoj je predstavila projekt “ZadarZaDar”Opširnije

Šesta edukacija u sklopu našeg projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika održana 21. i 22.2. na gornjem kampusu Sveučilišta u Zadru. Predavanja su održale zaposlenice Sveučilišta u Zadru: izv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić, doc. dr. sc. Marija Buterin Mičić, doc. dr. sc. Ana Marija Rogić i
Jelena Vlahović, pred.Opširnije