Aktivnosti

Aktivnosti

Aktivnosti projekta od rujna 2017. do svibnja 2018.

Rujan 2017

 • Edukacija 1: Odnos kreativnosti i darovitosti; Uloga emocija u procesu samoregulacije učenja kod darovitih učenika

Listopad 2017

 • Edukacija 2: Procjena osobina i identifikacija darovite djece i učenika

Studeni 2017

 • “Edukacija 3: Osposobljavanje stručnih suradnika za izradu individualiziranih upitnika”
 • Studijsko putovanje “Promicanje kvalitete života darovitih” – Ljubljana

Prosinac 2017

 • “Edukacija 4: Primjena doživljajne pedagogije u radu s darovitom djecom”

Siječanj 2018

 • Edukacija 5: Daroviti učenici u inkluzivnom odgoju i obrazovanju

Veljača 2018

 • Edukacija 6: Inovativan način razvoja aktivnog i suradničkog učenja darovitih učenika

Ožujak 2018

 • “Edukacija 7: Mentorski i savjetodavni rad s darovitim učenicima”
 • Opremanje praktikuma prirodoslovlja (FI-KE-BIO-GEO)
 • Opremanje Didaktičkim sredstvima za praktikume prirodoslovlja (Partnerske škole)

Travanj 2018

 • “Edukacija 8: Primjena listi opažanja u procesu identifikacije darovitih učenika”
 • “Izrada online multimedijskih sadržaja – priručnika i materijala za provjeru znanja iz područja Biologije,Kemije, Fizike, Geografije”
 • Izrada on-line platforme sustava za učenje na daljinu
 • Nabava potrošnog materijala za izvođenje pokusa
 • Nabava literature i testova za procjenu intelektualnih sposobnosti, izrada listi opažanja za učitelje i roditelje

Svibanj 2018

 • “Edukacija 9: Iskustveno učenje – modeli i obilježja te uloga učitelja u procesu iskustvenog učenja” – Veliki Žitnik