“Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima”

“Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima”

Vera Šušić, školska psihologinja, sudjelovala je na trodnevnoj Međunarodnoj konferenciji u Splitu pod nazivom “Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima” na kojoj je predstavila projekt “ZadarZaDar – Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika”

Više o konferenciji na linku:

http://www.ferata.hr/split-otvorena-trodnevna-konferencija-izazovi-u-radu-s-darovitom-djecom-i-mladima/