• 150 odgojno-obrazovnih djelatnika koji sudjeluju u stručnom usavršavanju

  • ZadarZaDar potiče primjenu doživljajne pedagogije u predmetima biologija, kemija, fizika i geografija

    100 darovitih učenika uključenih u projektne aktivnosti

  • Studijsko putovanje "Promicanje kvalitete života darovitih" – Ljubljana

  • Opremanje praktikuma prirodoslovlja (FI-KE-BIO-GEO)

    Opremanje Didaktičkim sredstvima za praktikume prirodoslovlja (Partnerske škole)

NOVOSTI

“Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima”

Vera Šušić, školska psihologinja, sudjelovala je na trodnevnoj Međunarodnoj konferenciji u Splitu pod nazivom “Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima” na kojoj je predstavila projekt “ZadarZaDar”

Diseminacija projekta „ZadarZaDar“

Djelatnice OŠ Bartula Kašića Vera Šušić, Lana Kulišić i Dušanka Dujić predstavile su projekt „ZadarZaDar“ – Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika na trima različitim lokacijama

Napreduju radovi

Radovi u specijaliziranom kabinetu za Fiziku, Kemiju, Biologiju i Geografiju realiziraju se prema planu. Pripremni radovi su završili te je opremanje kabineta ušlo u novu fazu koja je vidljiva na priloženim slikama.

Edukacija 4. – Primjena doživljajne pedagogije u radu s darovitom djecom

Četvrta edukacija u okviru projekta „ZadarZaDar“  Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, pod nazivom  Primjena doživljajne pedagogije u radu s darovitom djecom održana je u prostoru COIN Coworking Zadar, a završila je 22.12.2017.g.

Početak radova

U sklopu našeg projekta na proljeće će se oformiti i opremiti specijalizirani kabinet za Fiziku, Kemiju, Biologiju i Geografiju, kako bi se poboljšali uvjeti za rad s potencijalno darovitim učenicima u našoj školi. Kako je svečano otvaranje kabineta predviđeno 21.ožujka 2017.g. (Međunarodni dan darovitih učenika), krenuli su pripremni radovi vezano za instalacije i interijer.

O projektu

Projekt “ZadarZaDar” pokrenula je Osnovna škola Bartula Kašića u partnerstvu sa 4 osnovne škole te Gradom Zadrom.

Aktivnosti

Aktivnosti koje će se provesti u projektu “ZadarZaDar”, od rujna 2017. do svibnja 2018.

Kontakt

Kontakt podaci i obrazac

Naslovnica