• 150 odgojno-obrazovnih djelatnika koji sudjeluju u stručnom usavršavanju

  • ZadarZaDar potiče primjenu doživljajne pedagogije u predmetima biologija, kemija, fizika i geografija

    100 darovitih učenika uključenih u projektne aktivnosti

  • Studijsko putovanje "Promicanje kvalitete života darovitih" – Ljubljana

  • Opremanje praktikuma prirodoslovlja (FI-KE-BIO-GEO)

    Opremanje Didaktičkim sredstvima za praktikume prirodoslovlja (Partnerske škole)

NOVOSTI

Terenska nastava – NP Paklenica

4.10.2018. u okviru projekta ZadarZaDar održana je terenska nastava u NP Paklenica s potencijalno darovitim učenicima u području biologije

Terenska nastava – NP Krka

2.10.2018. u okviru projekta ZadarZaDar održana je terenska nastava u NP Krka s potencijalno darovitim učenicima u području geografije

PP Vransko jezero – terenska nastava iz kemije

Dana 3.10.2018., u okviru projekta „ZadarZaDar“, održana je terenska nastava s potencijalno darovitim učenicima iz kemije u PP Vransko jezero

Posjet vjetroelektrani Zelengrad

Dana 1.listopada 2018. održana je istraživačko terenska nastava s potencijalno darovitim učenicima iz fizike u okviru projekta “ZadarZaDar”

Edukacije 9 : Iskustveno učenje – modeli i obilježja te uloga učitelja u procesu iskustvenog učenja

Deveta edukacija u sklopu našeg projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika održana je 10. i 11.5. u Velikom Žitniku.

Edukacija 8 : Izrada skale za procjenu osobina darovite djece

24. – 26. 4. 2018.g. na Sveučilištu u Zadru održana je 8. edukacija u sklopu projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika – UP.03.2.2.02.0102. Edukaciju Izrada skale za procjenu osobina darovite djece osmislile su i provele  doc.dr.sc. Slavica Šimić Šašić i prof.dr.sc. Mira Klarin.

O projektu

Projekt “ZadarZaDar” pokrenula je Osnovna škola Bartula Kašića u partnerstvu sa 4 osnovne škole te Gradom Zadrom.

Aktivnosti

Aktivnosti koje će se provesti u projektu “ZadarZaDar”, od rujna 2017. do svibnja 2018.

Kontakt

Kontakt podaci i obrazac

Naslovnica