• 150 odgojno-obrazovnih djelatnika koji sudjeluju u stručnom usavršavanju

  • ZadarZaDar potiče primjenu doživljajne pedagogije u predmetima biologija, kemija, fizika i geografija

    100 darovitih učenika uključenih u projektne aktivnosti

  • Studijsko putovanje "Promicanje kvalitete života darovitih" – Ljubljana

  • Opremanje praktikuma prirodoslovlja (FI-KE-BIO-GEO)

    Opremanje Didaktičkim sredstvima za praktikume prirodoslovlja (Partnerske škole)

NOVOSTI

Završna konferencija projekta

Dana 18.12.2018. u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru održana je Završna konferencija projekta “ZadarZaDar”- Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika UP.03.2.2.02.

Izdana monografija

Izdana je Znanstvena monografija Odgoj i obrazovanje darovitih učenika-suvremene pedagogijske implikacije te je ovdje možete preuzeti u pdf obliku

Terenska nastava – NP Paklenica

4.10.2018. u okviru projekta ZadarZaDar održana je terenska nastava u NP Paklenica s potencijalno darovitim učenicima u području biologije

Terenska nastava – NP Krka

2.10.2018. u okviru projekta ZadarZaDar održana je terenska nastava u NP Krka s potencijalno darovitim učenicima u području geografije

PP Vransko jezero – terenska nastava iz kemije

Dana 3.10.2018., u okviru projekta „ZadarZaDar“, održana je terenska nastava s potencijalno darovitim učenicima iz kemije u PP Vransko jezero

Posjet vjetroelektrani Zelengrad

Dana 1.listopada 2018. održana je istraživačko terenska nastava s potencijalno darovitim učenicima iz fizike u okviru projekta “ZadarZaDar”

Naslovnica