• 150 odgojno-obrazovnih djelatnika koji sudjeluju u stručnom usavršavanju

  • ZadarZaDar potiče primjenu doživljajne pedagogije u predmetima biologija, kemija, fizika i geografija

    100 darovitih učenika uključenih u projektne aktivnosti

  • Studijsko putovanje "Promicanje kvalitete života darovitih" – Ljubljana

  • Opremanje praktikuma prirodoslovlja (FI-KE-BIO-GEO)

    Opremanje Didaktičkim sredstvima za praktikume prirodoslovlja (Partnerske škole)

NOVOSTI

Edukacije 9 : Iskustveno učenje – modeli i obilježja te uloga učitelja u procesu iskustvenog učenja

Deveta edukacija u sklopu našeg projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika održana je 10. i 11.5. u Velikom Žitniku.

Edukacija 8 : Izrada skale za procjenu osobina darovite djece

24. – 26. 4. 2018.g. na Sveučilištu u Zadru održana je 8. edukacija u sklopu projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika – UP.03.2.2.02.0102. Edukaciju Izrada skale za procjenu osobina darovite djece osmislile su i provele  doc.dr.sc. Slavica Šimić Šašić i prof.dr.sc. Mira Klarin.

Otvoren praktikum za darovite učenike

U srijedu, 21. ožujka svečano otvoren praktikum prirodoslovlja za darovite učenike u sklopu EU projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika – UP.03.2.2.02.0102 (Europski socijalni fond) u Osnovnoj školi Bartula Kašića u Zadru.

Edukacija 7 : Mentorski i savjetodavni rad s darovitim učenicima

5. – 6. 3. 2018.g. na Sveučilištu u Zadru održana je 7. edukacija u sklopu projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika – UP.03.2.2.02.0102. Edukaciju su osmislile i provele izv. prof. dr. Rozana Petani i Bernarda Palić, mag. paed. sa Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. 

“Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima”

Vera Šušić, školska psihologinja, sudjelovala je na trodnevnoj Međunarodnoj konferenciji u Splitu pod nazivom “Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima” na kojoj je predstavila projekt “ZadarZaDar”

Edukacija 6: Inovativan način razvoja aktivnog i suradničkog učenja darovitih učenika

Šesta edukacija u sklopu našeg projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika održana 21. i 22.2. na gornjem kampusu Sveučilišta u Zadru. Predavanja su održale zaposlenice Sveučilišta u Zadru: izv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić, doc. dr. sc. Marija Buterin Mičić, doc. dr. sc. Ana Marija Rogić i
Jelena Vlahović, pred.

O projektu

Projekt “ZadarZaDar” pokrenula je Osnovna škola Bartula Kašića u partnerstvu sa 4 osnovne škole te Gradom Zadrom.

Aktivnosti

Aktivnosti koje će se provesti u projektu “ZadarZaDar”, od rujna 2017. do svibnja 2018.

Kontakt

Kontakt podaci i obrazac

Naslovnica